opiekunowie na wycieczce

Opiekunowie na wycieczce szkolnej

12 września 2022

Wycieczka szkolna wiąże się z tym, że pod opieką nauczyciela będzie duża grupa uczniów. Z jednej strony to dobrze, bo warto brać udział w różnych wyjazdach. Z drugiej, oznacza to dodatkowy natłok obowiązków. Jeśli biuro podróży nie pomaga szkole w organizacji, to kwestie związane z celem, kierunkiem, transportem, ewentualnym noclegiem i bezpieczeństwem uczestników, spadają na nauczyciela. Na szczęście są też opiekunowie, którzy mogą udzielić potrzebnego wsparcia podczas wyjazdu.

liczba opiekunów na wycieczce

Liczba opiekunów według przepisów

Na początku warto zaznaczyć, że przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółowo kwestii związanych z liczbą  opiekunów na wycieczkach klasowych (§ 32 ust. 1 rozporządzenia MENiS 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Możemy natomiast znaleźć zapis tłumaczący na podstawie czego liczba ta  powinna być ustalana. Według § 32 ust. 1 rozporządzenia MENiS 31 grudnia 2002 r. są to: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfika zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

Liczba opiekunów w praktyce

W związku z powyższym, liczba opiekunów biorących udział w wycieczce klasowej powinna być ustalana każdorazowo przez dyrektora szkoły. Warto wziąć pod uwagę charakter wyjazdu, jego cel, czas i liczbę osób w grupie. Bywa, że podczas wycieczki miejskiej lub na łagodnym terenie wystarczy 1 opiekun na 15 dzieci. Z kolei, wyprawa w góry, na rowery, kajaki lub narty powinna odbywać się pod nadzorem 1 opiekuna na grupę od 5 – 10 dzieci (również w zależności od wieku, rozwoju i poziomu trudności danej wycieczki).

Oferta SeeKrakow Szkoły

Niezależnie od tego, czy Wasza wycieczka będzie składała się z większej lub mniejszej liczby osób, znajdziecie u nas coś dla siebie. Organizujemy wyjazdy w wiele ciekawych miejsc w całej Polsce. Dysponujemy także flotą pojazdów, która z pewnością pomieści całą Waszą grupę. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.