Muzeum pod Rynkiem Głównym w Krakowie

Podziemia Rynku – zwiedzanie z przewodnikiem

przedszkole przedszkola
szkoly-podstawowe szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe szkoły ponadpodstawowe

W Podziemiach Rynku Głównego prezentowana jest ekspozycja – szlak turystyczny “Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”. Podczas badań, pod płytą Rynku odkryto ogromne bogactwo śladów wielowiekowej historii, dzięki czemu stworzono unikatowy rezerwat archeologiczny, dający możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Starszym uczniom proponujemy tradycyjne zwiedzanie, opatrzone ciekawym komentarzem przewodnika, natomiast najmłodszym zapewnimy interesujące warsztaty.

Cena obejmuje:

ikona-biletu bilety wstępu lub warsztaty
usluga-pilota usługę przewodnika
ikona-ubezpieczenia ubezpieczenie OC+NNW
ikona-opiekuna 1 opiekuna/15 os. gratis!
ikona-koordynatora opiekę koordynatora

Cennik:

Liczba osób Cena
41-50 os. od 53 zł
31-40 os.
21-30 os.
warsztaty dla przedszkoli (grupa 15-os.) od 40 zł

Podstawa programowa:

edukacja historyczna, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej