Podziemia Rynku – zwiedzanie z przewodnikiem

przedszkole przedszkola
szkoły podstawowe szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe szkoły ponadpodstawowe

W Podziemiach Rynku Głównego prezentowana jest ekspozycja – szlak turystyczny “Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”. Podczas badań, pod płytą Rynku odkryto ogromne bogactwo śladów wielowiekowej historii, dzięki czemu stworzono unikatowy rezerwat archeologiczny, dający możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Starszym uczniom proponujemy tradycyjne zwiedzanie, opatrzone ciekawym komentarzem przewodnika, natomiast najmłodszym zapewnimy interesujące warsztaty.

Cena obejmuje:

bilety wstępu lub warsztaty
pilot usługę przewodnika
ubezpieczenie ubezpieczenie OC+NNW
opiekun 1 opiekuna/15 os. gratis!
koordynator opiekę koordynatora

Cennik:

Liczba osób Cena
41-50 os. od 53 zł
31-40 os.
21-30 os.
warsztaty dla przedszkoli (grupa 15-os.) od 40 zł

Podstawa programowa:

edukacja historyczna, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej