Pomnik Henryka Sienkiewicza

Szlak Literacki – woj. świętokrzyskie

szkoły ponadpodstawowe szkoły ponadpodstawowe

Rej, Sienkiewicz, Żeromski… Te nazwiska znają wszyscy uczniowie i zazwyczaj kojarzą je z obszernymi powieściami (nie zawsze chętnie czytanymi). To właśnie dla nich (ale nie tylko!) stworzyliśmy wycieczkę Szlakiem Literackim, dzięki której poznają sylwetki wielkich pisarzy, odwiedzając miejsca, w których żyli, tworzyli i spędzali czas. Dlaczego Mikołaj Rej pisał zeznanie podatkowe? Dlaczego Henryk Sienkiewicz, choć Oblęgorek otaczały malownicze widoki, a powietrze było „prawie górskie”, zadecydował, że “mieszkać przez cały rok tu niepodobna”? W której ławce siedział Stefan Żeromski? Gwarantujemy, że po naszej wycieczce uczniowie z zapałem zabiorą się do czytania “Potopu” lub “Przedwiośnia”, a “Żywot człowieka poczciwego” będzie dla nich bardziej zrozumiały!

Cena obejmuje:

transport transport i wszystkie opłaty
ikona-biletu bilety wstępu i warsztaty
usluga-pilota usługę pilota i przewodnika
Ikonka dokumentu obiad
ikona-ubezpieczenia ubezpieczenie OC+NNW
ikona-opiekuna 1 opiekuna/15 os. gratis!
ikona-koordynatora opiekę koordynatora

Cennik:

Liczba osób Cena
41-50 os. od 128 zł
31-40 os. od 140 zł
21-30 os. od 160 zł

Podstawa programowa:

zapoznanie z tradycjami (poczucie przynależności do swojego kraju), edukacja polonistyczna, historyczna i regionalna, poznanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli, nabycie umiejętności sytuowania utworów i twórców literackich w poszczególnych okresach, nabycie umiejętności rozpoznawania obecnych w utworach literackich wartości uniwersalnych i narodowych, nabycie umiejętności wykorzystywania w interpretacji utworów literackich kontekstów biograficznych, historycznych, historycznoliterackich, kulturowych, filozoficznych, społecznych