Pilot wycieczki a przewodnik

12 kwietnia 2023

Obecność opiekunów na wycieczce szkolnej jest kluczowa. Sprawują oni opiekę nad uczniami, nadzorują przestrzegania regulaminów i upominają w razie nieodpowiedniego zachowania. Kolejną osobą, której obecność nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie wiele ułatwia jest pilot wycieczek. Jaka jest jego rola? Czy pilot wycieczek może również pełnić funkcję przewodnika? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy poniżej.

Rola pilota wycieczek

Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pilot wycieczek jest osobą, która w imieniu organizatora towarzyszy grupie, sprawuje nad nią opiekę oraz pilnuje, aby cała wyprawa przebiegała we właściwy sposób. Jego rolą jest także przekazywanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących odwiedzanych miejsc. Czasami podczas wycieczki grupowej mogą mieć miejsce nieprzewidziane sytuacje,  np. awaria autokaru, znaczne opóźnienie na trasie spowodowane dużym ruchem na drodze, czy też błąd recepcjonisty, w wyniku którego grupie przydzielono inne pokoje niż zamówili. W takich sytuacjach do gry wchodzi pilot. Jego zadaniem jest sprawić, by wycieczka wróciła na właściwe tory.  

Pilot wycieczek szkolnych

Pilot wycieczek a przewodnik

Przewodnik jest osobą zawodowo oprowadzającą turystów po wybranych obiektach, trasach lub miejscowościach. Udziela fachowych informacji i sprawuje opiekę nad grupą w zakresie wynikającym z umowy. 

Jaka jest więc podstawowa różnica między pilotem a przewodnikiem? To bardzo prosta rzecz. Zadaniem pilota jest dopilnowanie, aby realizacja wycieczki grupowej przebiegała tak jak powinna. W czasie zwiedzania przekazuje on tylko podstawowe wiadomości dotyczące danego miejsca. Przewodnik, natomiast dzieli się wiedzą fachową, a co za tym idzie znacznie rozszerza wiadomości uczestników o danym miejscu. Jest on w stanie udzielić dużo więcej informacji, odpowiedzieć na więcej pytań, a także podzielić się rozmaitymi ciekawostkami na temat danych obiektów.

W związku z powyższym, nasuwa się pewne pytanie. Czy jedna osoba może łączyć funkcję pilota i przewodnika? Odpowiedź brzmi tak, jeśli ma odpowiednią wiedzę i spełnia potrzebne wymagania. Czyli, na przykład posiada egzaminy, których zaliczenie jest konieczne do oprowadzania po danym muzeum. 

Oferta Wyjazdów Szkolnych

Każdy ma inne preferencje odnośnie wycieczek. Zależy to też od charakteru danego wyjazdu. Organizator nie zawsze widzi potrzebę udziału pilota lub przewodnika. Zdarza się jednak, że ich obecność potrafi bardzo urozmaicić wycieczkę. Doskonale rozumiemy oba przypadki. Dlatego w naszej ofercie znajdziecie zarówno wyjazdy z przewodnikiem (lub pilotem), jak i wycieczki, w których to Wy w pełni decydujecie o przebiegu wyprawy.

Obowiązujące akty prawne wykorzystane w powyższym artykule:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884)