Czerwone światło

Bezpieczeństwo na wycieczce szkolnej 

13 października 2022

Jak już pisaliśmy w jednym z artykułów, wycieczki szkolne mają na celu poszerzenie wiedzy uczestników przy akompaniamencie dobrej zabawy. Zalet jest dużo więcej! Wycieczki kształtują poglądy, integrują i dostarczają niezapomnianych wrażeń. Należy jednak pamiętać, że podczas takich wyjazdów najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników.

Bezpieczeństwo na wycieczce góskiej

Bezpieczeństwo – podstawowe zasady

Jednym z obowiązków wychowawców jest przypomnieć dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa  podczas wycieczek klasowych. Ważne jest, aby zwrócić im uwagę, że podczas całego wyjazdu powinny stosować się do poleceń nauczyciela. Co więcej, należy również przestrzegać regulaminów obowiązujących w muzeach i obiektach noclegowych. Należy uczulić dzieci, by zachowywały się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny oraz nie oddalały się od grupy bez pozwolenia.

Nauczyciele powinni także przypomnieć uczestnikom wycieczki szkolnej przepisy ruchu drogowego. Niezależnie od tego, czy podróżujemy przez duże miasta, bądź małe miasteczka, te zasady zawsze dobrze sobie utrwalać. Nauczyciele powinni też wskazać na konieczność zachowania ostrożności na jezdniach, drogach publicznych, szlakach turystycznych oraz w innych miejscach, w których grozić może jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Warto powiedzieć m.in. o tym, że w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem pojedynczo, poboczem po lewej stronie drogi.  Poza miastem wycieczki grupowe chodzą dwójkami wyłącznie po drogach o małym natężeniu ruchu. 

Widoczność uczestników wycieczki

Ubiór i obuwie uczestników powinno być adekwatne do warunków atmosferycznych oraz do miejsca, w którym wycieczka się odbywa. Dzieci (szczególnie w wieku wczesnoszkolnym) po wyjściu z autokaru powinny być dobrze widoczne na drodze. W tym celu warto skorzystać z kamizelek odblaskowych. Zapewniają one dobrą widoczność o każdej porze dnia  oraz podczas różnych warunków atmosferycznych. Ze względu na to, że ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze w  SeeKrakow Szkoły (po uprzednim zgłoszeniu) jesteśmy w stanie takie kamizelki zapewnić.

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć Wam zasady poprawnego zachowania w czasie  wycieczek klasowych. Odpowiednie przygotowanie jest gwarancją udanego wyjazdu zarówno dla Was, jak i pozostałych uczestników. Bez ryzyka bezpieczeństwa nie ma zabawy!