Dłonie z namalowanym napisem "safety"

Bezpieczeństwo w autokarze podczas wycieczek

13 grudnia 2022

Odnośnie bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych napisaliśmy już jeden artykuł mimo to wyczerpaliśmy w pełni tego tematu. Nie poruszyliśmy bowiem pewnej ważnej kwestii, a mianowicie chodzi o bezpieczeństwo w autokarze. To niewątpliwie jeden z najistotniejszych elementów podczas wyjazdów szkolnych. Uważamy, że jest to wątek zbyt szeroki, by mógł się obejść bez napisania tekstu dedykowanego wyłącznie zasadom bezpieczeństwa w pojeździe podczas wycieczek klasowych.

Zasady podczas jazdy

Bezpieczeństwo w autokarze jest jedną z najistotniejszych rzeczy, które musimy mieć na uwadze podczas wycieczek dlatego przy każdej z nich powinniśmy zrobić małe przypomnienie uczestnikom. W trakcie jazdy dzieci powinny przestrzegać podstawowych zasad:

 1. Uczestnicy powinni zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Niebezpiecznie jest chodzić po autokarze podczas jazdy, opierać się o drzwi, czy też głośno zachowywać, czym można rozpraszać kierowcę. 
 2. Jeżeli w autobusie są pasy bezpieczeństwa, to powinni je zapiąć wszyscy pasażerowie, zarówno uczestnicy wycieczki, jak i opiekunowie. 
 3. Przejścia w autokarze powinny być wolne, tak aby każdy miał możliwość szybkiego opuszczenia pojazdu w razie niebezpieczeństwa. 
 4. Wszystkie bagaże powinny być umieszczone na półkach znajdujących się nad głowami pasażerów lub w bagażniku. 
 5. Miejsca przy drzwiach zarezerwowane są dla osób dorosłych. 
 6. Postój odbywa się zawsze w wyznaczonym do tego miejscu. Uczestnicy nie powinni wsiadać lub wysiadać z autokaru bez wiedzy opiekuna.

Wszystkie powyższe zasady powinniśmy przedstawić dzieciom przed rozpoczęciem wycieczki. Obowiązkiem opiekuna jest poinformowanie podopiecznych w sposób jasny i klarowny, w konsekwencji czego, będziemy mogli uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.  

Co obowiązuje kierowcę?

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników zależy także od kierowcy, a więc warto wiedzieć jaki charakter ma wykonywana przez niego praca. Oczywiście, osoby prowadzące pojazd mają świadomość obowiązujących ich zasad, ale zawsze lepiej jest zwracać uwagę na to, czy dana osoba w pełni ich przestrzega. Oto kilka przydatnych informacji na ten temat: 

 • Kierowca w ciągu dnia może jechać 9 godzin. Dwa razy w tygodniu dopuszcza się zwiększenie czasu jazdy dziennej do 10 godzin. 
 • Maksymalny czas jazdy kierowcy bez przerwy wynosi 4 godziny i 30 minut. Po tym czasie należy zrobić przerwę minimum 45-minutową. Dopuszczalne jest stosowanie przerw dzielonych, z których pierwsza będzie trwać minimum 15 minut, a druga minimum 30 minut. 

Autokar, którym podróżują dzieci i młodzież do 18 roku życia powinien być oznakowany poprzez umieszczenie z przodu i tyłu pojazdu żółtej tablicy z czarnym symbolem dzieci. Organizując taką wycieczkę klasową, należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów i zadbać o to, aby pojazd był w nienagannym stanie technicznym. Jako Wyjazdy Szkolne zawsze staramy się zatroszczyć o każdy szczegół, by nasze autokary spełniały wszystkie niezbędne wymagania.  Na zakończenie, chcemy zapewnić, że podczas organizowanej przez nas wycieczki wszyscy uczestnicy będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Obowiązujące akty prawne wykorzystane w powyższym artykule:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
  1137, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 poz. 1155, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 305, z późn. zm.).