Grupa podróżująca z opiekunem

Opiekunowie na wycieczce szkolnej

12 września 2022

Wycieczka szkolna wiąże się z tym, że pod opieką nauczyciela będzie duża grupa uczniów. Z jednej strony to dobrze, bo warto brać udział w różnych wyjazdach. Z drugiej, oznacza to dodatkowy natłok obowiązków. Jeśli biuro podróży nie pomaga szkole w organizacji, to wiele kwestii spada na nauczyciela. Mowa o celu, kierunku, transporcie, ewentualnym noclegu i bezpieczeństwie uczestników. Na szczęście można liczyć na opiekunów, którzy są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia podczas wyjazdu.

liczba opiekunów na wycieczce

Liczba opiekunów według przepisów

Na początku warto zaznaczyć, że przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółowo kwestii związanych z liczbą  opiekunów na wycieczkach klasowych. Mowa o § 32 ust. 1 rozporządzenia MENiS 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Możemy natomiast znaleźć zapis tłumaczący na podstawie czego liczba ta  powinna być ustalana. Według § 32 ust. 1 rozporządzenia MENiS 31 grudnia 2002 r. są to: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfika zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

Liczba opiekunów w praktyce

W związku z powyższym, liczba opiekunów biorących udział w wycieczce klasowej powinna być ustalana każdorazowo przez dyrektora szkoły. Warto wziąć pod uwagę charakter wyjazdu, jego cel, czas i liczbę osób w grupie. Bywa, że podczas wycieczki miejskiej lub na łagodnym terenie wystarczy 1 opiekun na 15 dzieci. Z kolei, wyprawa w góry, na rowery, kajaki lub narty powinna odbywać się pod nadzorem 1 opiekuna na grupę od 5 – 10 dzieci. Również jest to zależne od wieku, rozwoju i poziomu trudności danej wycieczki.

Oferta SeeKrakow Szkoły

Niezależnie od tego, czy Wasza wycieczka będzie składała się z większej lub mniejszej liczby osób, znajdziecie u nas coś dla siebie. Organizujemy wyjazdy w wiele ciekawych miejsc w całej Polsce. Dysponujemy także flotą pojazdów, która z pewnością pomieści całą Waszą grupę. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.