ubezpieczenie na wycieczce szkolnej

Ubezpieczenie na wycieczce szkolnej

17 stycznia 2023

W poprzednich artykułach dawaliśmy różne rady i wskazówki odnośnie wyjazdów. Wspominaliśmy także między innymi o zasadach bezpieczeństwa na wycieczce szkolnej. Przybliżyliśmy oraz wyjaśniliśmy obowiązki opiekuna i kierownika wycieczki. Tym razem omówimy inne zagadnienie. Chodzi o ubezpieczenie na wycieczce szkolnej.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Wbrew powszechnie panującej opinii ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. Zgodnie z przepisami*, zakup jest konieczny jedynie w odniesieniu do uczestników wycieczek zagranicznych. Szkoły jednak w dużej mierze zawierają umowy ubezpieczenia zbiorowego, aby w razie przykrego wypadku mieć możliwość bezpłatnego leczenia oraz by móc otrzymać odszkodowanie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Należy także wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia innej sytuacji. Podczas wyjazdu może zdarzyć się, że to dziecko będzie odpowiadało za wyrządzenie różnego rodzaju szkód. Warto być na to przygotowanym. Często w regulaminach wycieczek pojawia się podpunkt, informujący, że to uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody, które wyrządził podczas wyjazdu. W takiej sytuacji dobrze, aby podczas wycieczki klasowej dziecko było objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Nie chodzi tutaj o to, by rodzic odbierał takie zalecenie jako sugestię, że jego pociecha jest “tym niegrzecznym dzieckiem”. Mowa jest o sytuacjach, które po prostu czasami mają miejsce na wycieczkach. Dziecko może być podekscytowane, zdenerwowane, czy też najzwyczajniej rozkojarzone, co przełoży się na wyrządzenie jakiejś szkody. Ubezpieczenie na wycieczce szkolnej, to odpowiedź na znane powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Oferta Wyjazdów Szkolnych

Wyjazdy Szkolne w trosce o bezpieczeństwo uczestników i wysoką jakość usług zapewniają ubezpieczenie NNW i OC w cenie każdej wycieczki! Zależy nam na tym, aby każdy był zadowolony z wyjazdu. Chcemy też, aby uczestnicy nie musieli martwić się przykrymi sytuacjami, a w razie ich zaistnienia, aby można było łatwo rozwiązać każdy problem.

*§ 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU nr 135, poz. 1516 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2014 r.