Teczka podróżna z papierowymi ozdobami

Organizacja wycieczek szkolnych – współpraca biura podróży i szkoły

24 sierpnia 2022

Organizacja wycieczek szkolnych to dla nauczycieli nie lada wyzwanie. Przygotowanie odpowiedniego programu, rezerwacja noclegów i autokaru to tylko niektóre z czynności, które należy wykonać, aby wycieczka mogła się w ogóle odbyć.  W wyniku natłoku obowiązków, szkoły w większości nawiązują współpracę z biurami podróży. Pomoc profesjonalistów w tym zakresie bywa nieoceniona. Dobrze zorganizowana wycieczka, to tak naprawdę pakiet powodów, dla których warto wysłać dziecko na wycieczkę klasową.

organizacja wycieczek szkolnych

Kierownik wycieczek szkolnych

Jedną z najbardziej istotnych kwestii we współpracy szkoły z biurem podróży  jest wyznaczenie kierownika wycieczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)) dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Może on także wyrazić zgodę, aby jedna osoba łączyła funkcję zarówno opiekuna jak i kierownika wycieczki. Rozporządzenie określa także obowiązki kierownika wycieczki. 

Zadania kierownika wycieczki

1) Opracowuje program i regulamin wycieczki;

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

Zadania biura podróży

W przypadku współpracy szkoły z biurem podróży, biuro znacznie odciąża kierownika w jego obowiązkach. Zajmuje się ono stworzeniem programu, który będzie zarówno ciekawy jak i dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów. Następnie podejmuje się rezerwacji biletów wstępu, zamawia pilotów i przewodników, a także rezerwuje autokar. W przypadku wycieczek klasowych kilkudniowych, załatwia nocleg oraz zapewnia wyżywienie.

Dzięki podjęciu współpracy z biurem, po stronie kierownika zostają w większości kwestie formalne takie jak karta wycieczki. Jest ona  pewnego rodzaju formularzem. Każdy kierownik wycieczki szkolnej musi taką kartę wypełnić.  Podaje się w niej kluczowe informacje dotyczące wyjazdu takie jak data, godzina wyjazdu, szczegółowy program, długość trasy itd. Można też przy jego pomocy ustalić, co uczestnicy powinni zabrać ze sobą na wyjazd.

Wycieczki klasowe sprawiają dzieciom wielką radość, jednak dla nauczycieli takie wyjazdy wiążą się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. W SeeKrakow Szkoły doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego zachęcamy do podjęcia z nami współpracy. Chętnie pomożemy w organizowaniu wycieczek tak, by cały proces przebiegł dużo prościej i szybciej oraz by wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Niezależnie od tego, czy będzie to ich pierwsza wycieczka, czy też nie. Jesteśmy gotowi na wszystko!